Book og betal direkte online eller ring på 92 90 12 14

Handels og lejebetingelser

Virksomhedsoplysninger

Udlejergruppen ApS
Vilhelmsborgvej 6
7700 Thisted
CVR-nummer: 43362836
Tlf: 92 90 12 14

Fortrydelse af leje
Ved fortrydelse indtil 14 dage før lejedato refunderes betalingsbeløbet, fratrukket evt. bindende omkostninger eller gebyrer.
Ved fortrydelse efter 14 dage før lejedato refunderes 50%, fratrukket evt. bindende omkostninger eller gebyrer.
Ved fortrydelse efter 7 dage før lejedato refunderes ikke.

Ved fortrydelse fratrækkes et gebyr på kr. 125,- af det refunderede beløb. 

Brug af det lejede
Kunden må anvende det lejede til det formål det er udlejet.

Telte, pavilioner og solsejl.
Når telte og lign. ikke er i brug, skal de være lukkede med sider påsat for at undgå skader pga. vind og vindstød.

Der må ikke anbringes tape, klistermæker og lignende selvklæbende materialer på teltdugene og stængerne. Overholdes dette ikke vil I blive pålagt et ekstra rengørings-gebyr på 750 kr. – Brug evt snore, strips eller lign.

Der må ikke anvendes levende lys eller fakler inde i teltene.

Betaling

Leje: Beløbet trækkes på det valgte betalingskort straks ved godkendelse af lejeaftale eller betales senest ved aflevering/modtagelse af det lejede.

Køb: Ved afsendelse fra lageret trækkes beløbet på det valgte betalingskort.

Hvor intet andet er anført er priser incl. moms

For visse varer tillægges depositum. Depositum tilbagebetales efter godkendt aflevering via samme kort eller betalingsmetode.

Der kan betales med følgende korttyper: Dankort, VISA, VISAelectron, Mastercard

Lejeperioden er et døgn, fra kl. 12.00 på afhentningsdagen til kl. 12.00 på afleveringsdagen, medmindre andet er aftalt.

Det lejede afhentes på angivne adresse eller afleveres hos lejer.

Som minimum skal man påregne at være 2 voksne personer til opstilling af telte og transport af udstyr.

Såfremt det lejede ikke afleveres til tiden opkræves leje for yderligere døgn. svarende til det lejedes pris pr. døgn. Hertil lægges et begyr på kr. 1000,.-

Telte og andet udstyr skal afleveres sammenpakket iht. pakning.

Det Lejede er modtaget i rengjort stand og skal afleveres rengjort. Det er Lejers ansvar at aflevere i samme stand som modtaget. Hvis det lejede udstyr afleveres snavset, mudret eller på anden måde fremstår som slidt/snavset udover almindelig brug, pålægges et rengørings-gebyr på mindst kr. 750,- plus tillæg pr. time for rengøring på kr. 750,-

Der skal altid være en ansvarlig voksen, der holder opsyn med brug af telte, lege og aktiviteter.

Lejer er ansvarlig for at det lejede telte, udstyr osv, er forsvarligt opsat og monteret i hht. instruks eller vejledning eller som afleveret af udlejer.

I stærk blæst eller regn, skal aktiviteten indstilles af hensyn til sikkerheden.

Er der tale om offentlige arrangementer er det Lejers ansvar at indhente alle nødvendige tilladelser hos politi og myndigheder.

Du kan ansøge om tillaldelse hos politiet på: https://politi.dk/offentlige-arrangementer

I lejeperioden er lejer ansvarlig for opbevaring og tilbagelevering af det lejede udstyr m.m. Såfremt dette ikke imødekommes, er lejer erstatningsansvarlig overfor Flerefester.dk (Nyværdi)

Udgifter til evt. reparationer, som er opstået pga. ikke overholdte betingelser, afholdes af lejer. Endvidere dækker lejer skade opstået pga. hærværk.

Alle personskader, der direkte eller indirekte måtte opstå, ved brug af produkter lejet flerefester.dk er lejers og personer der skulle benytte udstyrets ubetinget eget ansvar. Udlejer kan ikke holdes ansvarlig for personlige eller materielle skader forudsaget ved brug lejede produkter.

Flerefester.dk har tegnet erhvervsansvarsforsikring på kr. 10.000.000 ved person eller tingskade.

Opstår der skade på det lejede skal FlereFester.dk STRAKS kontaktes på tlf. 92 90 12 14 eller på e-mail frank@flerefester.dk

Lejers ansvar:
Lejer skal sørge for at området hvor telte og lign. skal opsættes eller afleveres, er rengjort og ryddelige. Der skal være adgangsveje for rullevogne, sækkevogne og lign.

Ansvar overfor offentlige myndigheder påhviler alene lejeren. For skader på personer eller ting, der befinder sig i eller ved teltet er udlejer ikke erstatningspligtig.

Fejl og mangler:
Såfremt der er fejl eller mangler ved det leverede skal det straks ved modtagelsen oplyses til udlejer, der hurtigst muligt vil sørge for udbedring.

Ansvar:
Udlejergruppen har kun ansvaret for det leverede materiel. Udlejergruppen er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Udlejergruppen kan nægte levering eller opstilling pga. verjlig og vejrforhold der gør det umulig eller uansvarligt at påbegynde eller færdiggøre opsætning til aftalt tid.

Betingelser ved køb af varer: 

Reklamationsret
Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation. Du kan få varen repareret, ombyttet, pengene retur eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert håndtering af produktet/ydelsen. Du skal reklamere i “rimelig tid” efter du har opdaget manglen/fejlen. Udlejergruppen ApS vil dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang.

Fortrydelsesret 

Nedenstående gælder kun købte varer, ikke leje. Se annulleringsbetingelser og frister ved leje ovenfor.

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt i vores webshop.

Perioden regnes fra den dag;
– Hvor du modtager ordren.
– Får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, bestilt i én ordre, men leveres enkeltvis eller af flere omgange.
– Får det sidste parti, eller sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om aftale af levering af varer der består af flere partier/dele.
– Den første vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om regelmæssig levering af varer over en bestemt periode.

Returneringsomkostninger skal du selv afholde.

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 efter købet og fra fortrydelsen skal I senest 14 dage efter returnere forsendelsen. Meddelelsen skal gives pr. mail på frank@frankolesen.dk. I meddelelsen skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret. Ønsker du at sende varen retur til os, skal du udfylde den vedlagte Returseddel og sende varen til:


Behandling af personoplysninger

Dataindsamling og Behandlingsaktiviteter
Vi indsamler og behandler løbende personoplysninger. Vi behandler ingen personfølsomme oplysninger.

Indsamlingen af data sker ved:

1. Tilbudsafgivelse – ny potentiel kunde
Hvilke oplysninger indsamles ved nye potentielle kunders henvendelse til os: Almindelige personoplysninger: Navn, E-mail, Eventuel kommunikation via email

2. Nyt kundeforhold
Dette sker, når en bruger, gennem vores hjemmeside eller telefonisk opretter en konto eller afgiver en ordre til en virksomhed, forening eller institution.

Personoplysninger der behandles:
Navn, Adresse, Land, E-mail, Telefonnummer, ipadresse

Virksomheden/foreningen/institutionen:
Navn, adresse, telefonnummer, evt. standard email, website url, CVR-nr, anonymiseret data indsamlet via digitale tracking-værktøjer

Vi bruger ovennævnte oplysninger til at kontakte kunden, hjælpe undervejs og give den bedst mulige kunde/købsoplevelse.

3. Løbende kundeforhold
Vi registrerer og opdaterer følgende under almindelig samhandel og kundeforhold:
– Tilbuds, Købs, og Betalingshistorik – herunder kundens online åbning/visning af tilbud, ordrer og faktura.
– Opdaterer stamdata på virksomheden
– Nye brugere med adgang til virksomhedskontoen
– Vi registrerer Navn, E-mail, Telefonnummer,Ipadresse
– Evt. data fra offentlige kilder
– Anonymiseret data indsamlet via digitale tracking-værktøjer

Formål med indsamling:

1. Ved indgåelse af et nyt kundeforhold
Formål: for at kunne levere tilbuddet til kunden og følge op på afgivne tilbud og skabe samhandel med kunden på sigt.

– Modtage og registrere ordren
– Give kunden mulighed for at følge med i ordreprocessen.
– Være i stand til at fakturere kunden for brug af produktet.
– Udføre internt regnskab.
– Foretage statistisk behandling og forretningsudvikling.

2. Eksisterende kunder
Formål: At give kunden den bedst mulige service og muliggøre aktiv opfølgelse og hjælp til kunden.

– Kvalitetsstyring.
– Styre vores forhold til kunder.
– Udvikle vores forretning (fx identificere kundebehov)
– Foretage statistisk behandling og forretningsudvikling.

Dataindsamling i forhold til samarbejdspartnere
Vi behandler personoplysninger om vores samarbejdspartnere, herunder personoplysninger om personer ansat hos samarbejdspartnere. Vi behandler alene almindelige oplysninger, herunder kontaktoplysninger. Vores grundlag er at opfylde kontrakten, som den registrerede er part i.

Videregivelse af oplysninger til 3. part.

Vi videregiver kun de nødvendige adresse, kontakt og person oplysninger (Navn, adresse, E-mail, Telefonnummer ) til underleverandører, leje-kontaktpersoner og transportører for at kunne levere den ønskede booking. Hver udlejningsenhed har tilknyttet en kontaktperson som får tilsendt kundens persondata via email og sms (navn, tlf, email) så kunde kan kontakte hinanden hvis nødvendigt.

Cookies på flerefester.dk

På hjemmesiden gøres der brug af ”cookies”. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger.

Vælg dato for din fest

Start med at vælge Dato for din fest - så kan finde og booke ledige produkter

Vælg dato og periode fra datovælgeren.

Når du har valgt dato og periode kan du se straks om vores produkter er ledige på din ønskede dato. 

Venter på feedback fra url